1. Paranormal kaynaklar forum sitemize üye alımlarımız açılmıştır.
  Duyuruyu Kapat

Viking Çağı'nın Gizem Ilmi: Futhark

'Kadim Bilgelik' forumunda Rune Mistress tarafından 16 Şubat 2017 tarihinde açılan konu

 1. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Rune alfabesi ya da diğer ismiyle Futhark, İskandinav ve Germenler tarafından sadece yazı yazmak için değil kehanet ve büyüde de kullanılmaktaydı. Rune alfabesiyle yazılmış en eski metin ikinci yüzyıldan kalmadır. Ancak Rune alfabesinin kökenleri çok daha eskiye buz çağının sonundaki Kuzeylilerin gizemli törenlerine kadar sürmek mümkün.

  4. ve 8. yüzyıl arası Eski Futhark adı verilen Germen stili, İskandinavya topraklarında ve daha güneydeki Germenlerin yaşadığı topraklarda kullanılıyordu. Vikinglerin ünlü seferlerinin başlamasıyla Futhark, daha geniş bir bölgeye yayılma olanağı buldu.

  8. yüzyıldan itibaren başlayan, 12. yüzyıla kadar sürecek olan ve Viking Çağı olarak bilinen dönemde Avrupa'nın her yerinde Rüne İlmi üzerine çalışan gizem okulları ortaya çıktı. Çeşitli şairler ve gezgin halk ozanları bu yerel kültlerden bassetmişlerdir. Sırları ancak inisiye olmuş üyelerine açıyor, kırsal alanda av törenleri gerçekleştiriyorlardı. Rune ilmini insanlara öğrettiğine inanılan Odin'e tapıyor olmaları da muhtemeldir. Ancak Hristiyanların çoğunluk olduğu bölgelerde yaşayanlar inançlarını saklıyorlardı. Henüz Engizisyonun yükselişine birkaç asır olsa da putperestlerin dinine geçmek ya da onların büyü, kehanet gibi adetlerini benimsemek hiçbir şekilde hoş görülmezdi.

  Runes-Bjorketorpsstenen_runor.jpg

  Elbetteki Rune Büyüsünün en yaygın olduğu yer anavatanı İskandinavya'ydı. Edda'lar sık sık rüne büyülerinden, rüne harflerini kullanan kahinlerden ve hatta Odin'le iletişime geçmek için yapılan törenlerden bassediyor.

  Viking Çağı'nda İskandinavya'daki Ezoterik Okullarda eğitim dört seviyeden oluşuyordu:

  1.Bilgelik
  2.İnisinasyon
  3.Rüne İlmi
  4.Büyüler

  Adaya ilk önce pratik bilgeler öğretilirdi. Daha sonra Havamal gibi uzun didaktik eserler okutulurdu. Ardında aday inisiye edilirdi. Aday özel bir törenle içineki ruhani güçle birleşir. İnisinasyondan sonra Rüne ilmi ve büyü tarifleri öğretilir.

  Gizli cemiyet toplantılarını genelde vahşi doğada yapar. Cemiyet üyeleri ölüler ya da yeraltı varlıkları gibi giyinirler. Ölümü ve yeniden dirilişi simgeleyen törenler yaparlar.

  Hristiyanlığın kuzeyde yayılmaya başlaması ile İskandinavya'da Rüne alfabesi sistematik bir şekilde unutturulmaya çalışıldı. Kilise Rüne İlmi'ni tehlikeli ve lanetli olarak adlandırdı. Eskiden çok saygı gören bilgeler ve kahinler artık kafirlik suçlaması ve yakılma tehlikesi ile karşı karşıyaydılar. Yine de Kilisenin tüm çabalarına rağmen kökleri kazınamadı. Engizisyonu çok uzun süre uğraştırmalarına rağmen toplumun belleğine yer etmiş uygulamalar nesilden nesile devam etti.
   
  Azazel ve Slipknot bunu beğendi.
Etiketler: