1. Paranormal kaynaklar forum sitemize üye alımlarımız açılmıştır.
  Duyuruyu Kapat

Plotinus Ve Neoplatonizm

'Felsefe & Metafizik' forumunda Rune Mistress tarafından 28 Şubat 2017 tarihinde açılan konu

 1. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Plotinus, Antik Dünya'nın en önemli filozoflarından biridir. Neo-platonizm'in öncüsü kabul edilir. Geç Antik Çağ'ın Yunan ve Roma Medeniyetlerinde etkili olmuştur. Eserleri yüzyıllarca Gnostikler, Mistikler ve Metafizikçiler üzerince etkili olmuştur.

  Plotinus, Mısır'ı Lycopolis şehrinde doğdu. Doğum tarihi tam bilinmemekle birlikte MS 204/5 olarak geçer. 20lerinin sonlarına doğru felsefe öğrenmek için İskenderiye'ye taşındı. Burada Platoncu Düşünür Ammonius Saccas'ın öğrencisi oldu. Öğrenimi esnasında Afrodisiaslı Aleksandros, Numenius ve Stoacı filozofların görüllerinden etkilendi.

  plotinus-neoplatonism.jpg

  İskenderiye'de felsefe çalışarak geçen 11 yılın ardından Plotinus, Pers ve Hint felsefesi üzerine çalışmaya karar verdi. Yeni hedefi doğrultusunda, doğuya sefere çıkan Roma İmparatoru III.Gordion'un ordusunu katıldı. Böylelikle Mezopotamya ve İran'ı görüp yerel filozoflarla tanışabilecekti. Ancak seferin başarısız olması sebebiyle Plotinus Antakya'ya kaçmak zorunda kaldı.

  Plotinus 40 yaşında, Arap Philip'in saltanatı döneminde Roma'ya geldi. İçlerinde senator, şair ve eleştirmenlerin olduğu seçkin bir öğrenci grubuna ders verdi. Plotinus'un ünü Roma'da hızla yayıldı. İmparator Gallienus ve karısı Salonina ile tanıştı.

  Plotinus ölümünden önceki son 17 yılını Enneadlar adlı denemelerini yazarak geçirdi. Yine de öğrencisi Porphyry, filozofun notlarını, denemelerini ve mektuplarını derleyerek kitap haline getirdi.

  Felsefesi ve Görüşleri

  Plotinus, Platonculuğun en önemli eleştimeni ve yorumcusu olarak görülür. Neo-Platonculuk'un kurucu olarak kabul edilir. Platon'un İdealar Kuram'ını ve yanılsamanın arkasındaki mutlak gerçek iddiasını geliştirmiştir. Plotinus, mutlak gerçeği "Bir" ya da "İyi" olarak adlandırıyordu. Yaratılmamış, tahrip edilemez ve kelimelerle tanımlanamazdı. Plotinus'un kullandığı "Nous" terimine en yakın tanım muhtemelen "Kutsal Akıl"dır. Felsefe eğitiminin amacı aydınlanma sağlayarak bu "Kutsal Aklı" farketmeyi sağlamaktır.

  Plotinus'a göre kötülük diye adlandırdığımız şeyin nedeni Kutsal Aklı fark etmemizi engelleyen dünyevi şeylere bağlı kalmamızdır. İstek ve arzularımızı odakladığımız nesneler, hayatımızı amacından uzak tutmaktadır. Bu nedenle "kötü"dürler. Plotinus hayatın tek amacının Kutsal Akla odaklanmak onunla mistik bir birlik kurmak olduğunu savunur.

  Neo-Platoncu felsefe yaşamın ruhani yönüne vurgu yapar. Mutlak gerçekten, spiritüel yasaları tanımanın gerekliliğinden basseder. Plotinus'un senteziyle bu akım mistik bir hava kazandı. Tek tanrılı dinlere mensup filozoflar da Plotinus'un dini mistizmini benimsediler ve kendi inançlarına uyarladılar.
   
  Slipknot bunu beğendi.