1. Paranormal kaynaklar forum sitemize üye alımlarımız açılmıştır.
  Duyuruyu Kapat

Mısır Mitolojisi

'Mısır Mitolojisi' forumunda Rune Mistress tarafından 13 Nisan 2016 tarihinde açılan konu

 1. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Nil Nehri vadisi en eski, en görkemli ve en gizemli uygarlıklardan birinin beşiğiydi. Antik çağdaki böyle gelişmiş bir uygarlık doğal olarak arkeologlardan okültistlere kadar herkesin merakını cezbetti. Yukarı (Güney) Mısır ve Aşağı(Kuzey) Mısır arasındaki çekişme M.Ö 3050 civarında Kral Namer'in yönetimi altında birleşmesiyle son buldu.Yönetimin merkezileşmesi Firavun kültünü beraberinde getirdi ve sonraki hanedanlar boyunca artarak devam etti.Siyasal yapının genişlemesiyle Eski Mısır binden fazla tanrı ve tanrıçanın yer aldığı oldukça geniş bir panteona sahip oldu.Bu tanrıların bir çoğunun sadece ismi günümüze geldi ancak bazıları ile ilgili büyülü sözler ve efsaneler aktaran hikayeler biliniyor.

  [​IMG]

  Diğer toplumlarda olduğu gibi Mısır tanrıları da halkın ihtiyaçlarını, arzularını,kaygılarını yansıtır.Tarım ve hayvancılık gibi temel ihtiyaçlara cevap veren tanrılar, siyasal meselelerle ilgilenen tanrılar, Firavunu ve düzeni koruyan tanrılar, öte dünya tanrıları... Bir tanrının sorumluluk alanı ile diğerinin çakışması çok olağan bir durumdu.Hatta yaradılış bile farklı tanrılara bağlanıyordu. Çünkü her kült merkezinin kendine özgü bir yaradılış miti vardı.

  MÖ. Döndüncü binyılın sonlarına doğru sonradan büyük şöhret kazanacak olan tanrıların taş ve fildişi heykelleri Mısır sanatında görülmeye başladı. Doğal dünyayı gözlemlemeye her zaman meraklı olan Mısırlılar hayvanlardaki güzellikleri somutlaştırdıktan sonra İnsan bedenine uyarlarlardı. Çoğu kez insan ve hayvan bedeninin bir araya getirildiği bu biçimlendirme ilkel gözükmesine karşın bunlar olduğu gibi ele alınmazdı. Bir tanrının gücü Osiris'in Apis Boğası gibi bir kutsal hayvanda ya da altın bir heykelde gönürür kılanabilirdi ama ne hayvanın ne de heykelin kendisi tanrı sayılırdı.Bu simgeler daha derin güçlerin somut ifadeleriydi sadece. Tanrılar "gizemli" kabul edilir ve gerçek doğaları sıradan insanların kavrayışlarının ötesinde sayılırdı. Bu tarz gizler sadece şeçkin rahip sınıfına açıktı.


  [​IMG]

  Mısırlılar düz bir dünya boyunca akan nil nehri merkezli bir evrende yaşadıklarını düşünürlerdi. Yeryüzünün yukarısında suyla dolu göksel alem, altında yeraltı dünyası uzanırdı.Yaratılan bu dünyanın çevresinde ise varlığı yaradılışın öncesine inen sular, yani tanrıların babası Nun'da kişileştirilen ezeli bir ortam vardı.Yeryüzünün, gökyüzünün ve yer altı dünyasının coğrafyası bilinen birşeydi ama ışıksız, devinimsiz ve sınırsız Nun enginliğini tanrılar da bilemezdi.Mısırlılar evrenin karşıt,tamamlayıcı ve dengeleyici güçlerden meydana geldiğini savunurlardı.Bu ikilik kavramı dünyaya hakim olmak için savaşan Horus ve Set'te görülebilir.Set çöllük alanları ve göçebe kabileleri de kapsamak üzere Yukarı Mısır'ın koruyucusuydu.Horus daha gelişmiş kent kültürünün bulunduğu ve firavun kültüne de ev sahipliği eden Aşağı Mısır'ı temsil etmekteydi.Böylece iki tanrıdan biri kaosu (Set ve çöller) diğeri düzeni (Horus ve Firavun Kültü) kişileştirir.

  Mısır Mitolojisindeki önemli Tanrı ve tanrıçaları aşağıdaki gibidir:


  Osiris:Osiris ölüler diyarının hakimi ve bitki tanrısıydı.Başında yukarı Mısır'ın beyaz tacıyla mumyalanmış bir kral olarak tasvir edilirdi.Yenilenmenin be bolluğun rengiyle yeşil olarak gösterilirdi.

  İsis:İsis Mısır tanrıçalarının en büyüğüydü.Osirisle evlenerek Horus'u doğurduğına inanılırdı.İsis aynı zamanda Veret-Hekau (büyünün ustası) olarak da anılırdı. Koruyucu bir ana tanrıçaydı.Çoğu kez kafasına taç ya da başlık takmış bir kadın olarak tasvir edilirdi.

  Set:Kaos ve şiddet tanrısı Set, çöl ve fırtınanın yani başa çıkılamaz doğa güçlerinin temsilcisiydi. Genellikle uzun boylu ve çakal başlı bir erkek olarak tasvir edilir.Set erkek kardeşi Osiris'i öldürmüş ve onun oğlu olan Horus'un vesayet hakkını elinden alamaya çalışmıştır.Ancak Horus'un annesi İsis'in çabaları sonucu savaşı kaybetmiştir.

  Horus: Mısır'ın en eski tanrılarından bir olan Horus'a çeşitli biçimlerde tüm Mısır'da tapılırdı.Gök tanrısı olarak Güneşin ve ayın koruyucusu olduğuna inanılırdı.Aynı zamanda Firavun'un ve düzeninde koruyucusuydu.Horus tasvirlerinde hem bir çocuk hem de bir yetişkin olarak görülür.Çocuk Horus annesinin kucağında görülürken olgun Horus firavunun başının üstünde etrafı kolaçan eden bir şahindir.

  Geb ve Nut:Geb yer tanrısı,Nut ise gökyüzü tanrıçasıydı.Yeryüzünü dağları, bitkileri ve bereketli nil vadisini tasvir etmek için Geb'in bedeni kullanılırdı.Çoğu kez yıldızlarla kaplanmış olarak tasvir edilen Nut'un güneşi ve yıldızları yuttuğuna ve her sabah yeniden doğurduğuna inanılırdı.Geb ve Nut anneleri hava tanrıçası Şu yüzünden ayrılan ve gece biraraya gelen sevgililerdi.

  Amon:Amon Teb şehrinin baş tanrısıdır..Tebliler Mısır'a hakim Amon tüm Mısır'da önem kazandı.Tanrıların kralı ve yaratıcı tanrı olarak yüceltildi.Eski krallık döneminde eşi Amunet ile birlikte tapılırdı.Yeni krallık döneminde Ra ile birleştirildi ve tüm Mısır'ın en önemli tanrısı oldu.

  Ra:Mısır'ın güneş tanrısı ve yaratıcı tanrı.Gökyüzünü, dünyayı ve yeraltı dünyasını yarattığına inanılırdı.Yeni krallık döneminde Amon ile birleştirildi.

  Aton:Aton güneş kursu tanrı olarak Ra ile bağlantılıydı.Yeni krallık döneminde ise ayrı bir güneş tanrısına dönüştü.Firavun Akhenaton her türlü tapınmayı güneş kursuna yönelendirdi ve tek tanrılı bir din kurmaya çalıştı.Bu tanrı evrensel yaratıcı olarak görüldü.Ama onu tanıyabilecek tek kişi firavundu.

  Hathor:Hathor kadın cinselliği, doğurganlık, neşe ve müzik tanrıçasıdı.Ra'nın kızı ayrıca Horus'un karısı sayılırdı.Tasvirlerde çoğu kez Ra'nın yıkıcı gözü olarak görülürdü.Ayrıca Hathor Batının Hanımı sıfatıyla ölüler dünyasına girişte ruhları karşılar.

  Anubis:Çakal başlı Anubis cenaze törenlerinin en yüce tanrısıydı.Ölülerin yargılanmasına yardım ettiğine ve erdemli kişileri Osiris'e götürdüğüne inanılırdı.Siyah kürkü hem ölümü hem doğumu temsil ederdi.

  Thoth:Zaman, bilgi, yazı ve ay tanrısıydı.Tasvirlerde babun başlı bir adam olarak görünürdü.Yazıyı onun bulduğuna inanılırdı ve katiplerin koruyucusuydu.Yunan dünyasında Hermes adıyla tanınırdı.

  Khum: Mısır panteonunun en eski tanrıları arasında yer alan Khum, bir koç ya da koç başlı bir adam görünümüne sahipti.Bir yaradılış ve doğurganlık tanrısıydı.Tanrıları, insanları, hayvanlarıve bitkileri bir çömlekçi çarkında yarattığına inanılırdı.

  Maat:Maat adalet ve doğruluk tanrıçasıydı aynı zamanda düzenin kişileştirilmiş biçimiydi.Maat'ın tüyü ölüleri yargılarken esas alınan ölçüydü.Tasvirlerde saçına yüksek bir tüy takmış kanatlı bir kadın olarak görünür.


  Kaynak: Dünya Mitolojisi - Donna Rosenberg
  Mitoloji-Ntv
  Mısır ve Mısırlılar-Douglas J. Brewer, Emily Teeter
   
  Son düzenleme: 8 Ekim 2017
Etiketler: