1. Paranormal kaynaklar forum sitemize üye alımlarımız açılmıştır.
  Duyuruyu Kapat

Japon Mitolojisi

'Mitoloji & Sembolizm' forumunda Rune Mistress tarafından 26 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu

 1. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Eski Japon efsaneleri bugün bile halkın belleğinde oldukça canlıdır.Japon çocuklar bu efsaneleri çok küçükken öğrenir. Bugün bile japonlar ülkelerinden "Tanrılar Diyarı" diye söz eder.Eski Japon efsanelerinin kökeninde Japonya'nın milli dini Şintoizm'de yatar.Şinto kelimesi "tanrıların yolu" anlamına gelir.

  Japon mitolojisinde tanrısal çift İzanagi ve İzanami ve onların kızı güneş Tanrıçası Amaterasu büyük öneme sahiptir. Güneş tanrıçası dışında diğer tanrı ve ruhlarınde dünyaya gelişi de bu çifte bağlanır.Kami adı verilen bu ruhlar çok sayıdadır ve pek çok farklı biçime bürünürler.Ancak bu tanrılar semavi dinlerdeki gibi herşeye gücü yeten ilah olarak görülmezler. İnsanlara iyi şans ya da uğursuzluk getiren varlıklar olarak görülürler.

  upload_2016-7-26_14-34-58.jpeg
  Japon mitolojisinin temelinde Şinto dini olsada 6.yüzyıldan itibaren Japonya'ya ulaşan Budizm de mitolojiyi etkiledi. Budizm Japonya'da ilk kez yayılmaya başladığında Japonlar Şinto dinindeki tanrıların onları cezalandırmasından korkmuşlardı. Ama zamanla Budizm yerel Şintoizmle kaynaştırıldı. Şinto dinindeki tanrılar Buda'nın görünümleri olarak kabul edildi. Günümüzde ise Japon halkının büyük çoğunluğu kendini hem Budist hem de Şintocu olarak tanımlar.

  Budizmin Japon dinsel düşüncesin pek çok yeni unsur katmıştır.Bunların arasında en önemlileri gokuraku (cennet) ve jigoku (cehennem) kavramlarıdır. Ôjôyôshu (Temiz bir yerde doğruanın esasları) adlı eserinde ünlü keşiş Genshin jôdo ve ôjô (yeniden doğmak üzere Arnida'nın cennetine gitmek) öğretisini anlatır. Bu yapıtında yazar, özellikle cehennemden ve Amida'nın yönettiği batı cennetinden sözeder.

  Japon efsaneleri zaman zaman siyasi amaçlarla da kullanılmıştır.Çeşitli dönemlerde bazen Budizm bazen de Şintoculuk japon yönetimi tarafından öne plana çıkartılmıştır.Özellikle Meiji döneminde imparator, mutlak bir hükümdar olarak kendisine, güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelen biri olarak dinsel bir sıfat da tanınmıştı. Bu yaklaşım Japonlara diğer tüm milletlerden üstün oldukları konusunda güvence verdi ve hem sömürgecilik faaliyetleri hem de II.Dünya Savaşı'na girmelerinde etkili oldu.

  Şinto dini yazılı kaynaklara dayanmadığı için dini adetler ve kamilere saygı gösterilen mabetler dinin temelini oluşturur.Mabetlerin en dikkat çekici özelliği torii adı verilen bir çift kirişten yapılan kapılarıdır. Genelde asıl mabet kısmı bir köprüyle ayrılır ve bu kısma sadece rahipler girebilir. Kamilerin bulunduğu kutsal mekan bir taş, ayna ya da kılıç biçiminde olabilir.Anıtsal yapılar haricinde birçok ailenin kendi evlerinde de mabetleri vardır.Bir kami olarak yaşadığına inanılan atalarının ruhlarına bu bölme de saygılarını sunarlar.
   
  Anafiel bunu beğendi.
 2. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Japon mitolojisindeki önemli tanrılar:

  İzanami ve İzanagi:

  Japon mitolojisinde Japonya'yı İzanami ve İzanagi yaratmıştır.Tanrısal çift Ama-no-Haşidate adlı cennet köprüsünde dururken mücevherli bir mızrakla okyanusu karıştırırlar.Mızrağı yukarı kaldırdıklarında mızrağın ucundaki damla aşağı düşer ve ilk japon adası Onogoro-şima oluşur. İzanami ve İzanagi düğün törenlerini yapmak için bu adaya çıkarlar.Bu tören sırasında diğer adalar da oluşur.

  Düğün töreni sırasında mızrağın etrafında dönerken İzanami düğün kurallarını bozup İzanagi ile konuşur.Bu aykırı davranış yüzünden ilk gebeliğinde düşük yapar ve dik duramayan Ebisu'yu doğurur.Çiftin kurallara uyarak yaptığı diğer törenlerde de pek çok tanrı yaratılır. Ancak İzanami ateş tanrısını doğururken çok acı çeker ve döktüğü gözyaşları kamilerin oluşturur.

  İzanami ateş tanrısını doğururken aldığı yaralar sonucu ölür. Kocası İzanagi yaşadığı büyük kederle onun peşinden ölüler diyarına gider. Ancak karısının ölüler diyarına ait meyveleri yediğini yani oradan ayrılamayacağını görür. Karısının ısrarları sonucu ölüler diyarını terk eder ve geçiti büyük bir kayayla kapatır.

  Amaterasu

  Amaterasu Japon mitolojisinin en önemli tanrıçasıdır. Bir güneş tanrıçası olan Amaterasu gökyüzünde erkek kardeşi Susanu ile birlikte hüküm sürer.Japon kraliyet ailesi Amaterasu'nun soyundan geldiğini iddia etmektedir.İmparatorluk armasındaki üç ayna, mücevher ve kılıç onun armağanları olarak kabul edilir.

  Japonlar ülkelerine "yükselen güneş diyarı" da derler. Bu Amaterasu'nun önemini gösterir. Aynı şekilde japon bayrağı da güneşi simgelemektedir. Cing olarak bilinen Büyük İse Mabedi de ona adanmıştır.Bugün bile en kutsal Şinto tapınağı kabul edilen mabedete her yıl pek çok ziyaretçi gelmektedir.

  Susanu

  Japon mitolojisinde Susanu, fırtına, rüzgar ve deniz tanrısıdır. Bir yönden yıkıcı doğası diğer yandan insanlara kültürel alanlarda öncülük etmesiyle çift yönlü bir tanrıdır. İlk zamanlarda kız kardeşiyle göğe hükmetmiştir. Ancak babasına ölüler diyarına annesinin yanına gitmeyi istediğini söylediği için babasını gücendirir.Daha sonra Kız kardeşi Amaterasu ile mücadeleye girer ve onu kendini bir mağaraya kapatacak kadar kızdırır.En sonunda gökyüzünden sürülür. Susanu yeryüzüne indikten sonra olumlu bir değişim geçirir.İnsanlara tarım yapmayı öğretir ve dehşet saçan bir canavarı öldürür.

  Okuninuşi

  Okuninuşi eski bir destan kahramanıdır.İsmi "ülkenin büyük efendisi" anlamına gelir. Japon mitolojisindeki diğer efsanelerden farklı bir kökeni olduğu düşünülmektedir. Büyük ihtimalle daha sonraları japon efsanelerine eklenmiştir. Okunişu, Susanu'nun kızıyla evlenmek istemektedir. Bu yüzden Susanu ile sürekli kavga eder. Ama en sonunda Suseri-hime ile evlenmeyi başarır.

  Okunişu ,hükümdar olmadan önce bir dizi cesaret sınavından geçmiş, en sonunda Susanu'nun gözüne girmeyi başararak onun yardımıyla erkek kardeşlerini yenerek İzumo'ya hakim olmuştur. Okunişu, büyü, tarım ve hekimlik tanrısı olarak kabul edilir. Önde gelen Şinto mabetlerinden İzuma'da halen kendisine tapınılmaktadır.

   
 3. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Yedi Şans Tanrısı

  Şans ve talihin farklı yönlerini temsil eden bu tanrılara Japonya'da ortaçağdan beri tapılmaktadır.Onlarla ilişkinlendirilen değerler Japon toplumunun değer verdiği erdemlere denk düşer.Birer kami olarak görülen bu tanrılardan sadece ikisinin kökeni yerli Japon inançlarına dayanır. Diğerleri yabancı dinlerden Japon mitolojisine geçmiştir.Yedi şans tanrısının yılbaşları sahilde dolaşıp kutsal anahtar, uğurlu hırka gibi şans getirici hediyeler dağıttıklarına inanılır.

  Daikoku:Topluluğun önderi ve zenginlik tanrısıdır.
  Bişamonten:Savaş tanrısıdır.Genelde zırhlar içinde tasvir edilir.
  Ebisu:Balıkçılar tanrısıdır.Amblemi mercanbalığıdır.
  Benten:Yedili içindeki tek kadındır.Güzel sanatlar tanrıçasıdır.
  Hotei:Tutumluluk tanrısıdır.Efsanelerde ondan dost canlısı bir tanrı olarak bassedilir.
  Fukuıkucu:Zeka ve bilgeliğiyle öne çıkan bir tanrıdır.Ölüleri diriltme gücüne sahiptir.
  Curocin: Sağlık ve uzun ömür tanrısıdır.

  Kamiler

  Kamiler japon mitolojisinde sayıları binleri bulan tanrı ve ruhlardır. Eski Şinto dini animist bir dindir. Pek çok doğal olayına kami olarak görülüp tapılmıştır. Ayrıca kamiler hayvan ve bitki olarak da görünebilirler. Budizm'in Japonya'ya girişinden sonra insan şeklinde de tasvir edilmeye başlamışlardır. Sürekli olarak yeni kamilerin yaratıldığına inanılır. Bunun dışında önemli kılanların ataları, ölen imparatorlar, Japon kahramanları gibi tarihi kişiliklere de kami olarak tapılır.

  Japon mitolojisinde kamiler doğanın bir parçasıdır. İyi ya da kötü karakteristik özelliklere sahip olabilirler.Kamiler bu dünyada görünmezdirler insanlar ancak onların shinkai adı verilen yansımalarını görebilir. Shinkai bir taş ya da bir nesne olabilir.Kamilere saygı gereği olarak shinkailerin bulunduğu kutsal yerlerin etrafı hasır halatla çevrilir.

  Kamilere genelde büyük mabetlerde tapılır. Bir mabette birden fazla kamiye tapılması da yaygındır. Suyla ve ateşin dumanıyla arınma gerçekleştikten sonra kamiye pirinç ve yiyecek sunulur. Mabetlerin haricinde Fuji Dağı gibi kutsal yerlerde de kamillere saygı sunulur.Bunun sebebi tüm doğanın kutsal kabul edilmesidir.Evlerde de kamilere ayrılmış ibadet yerleri bulunabilir.Kami inancının kökeni antik çağlara dayanır ama bugün de Japonya'da kamilere tapınım devam etmektedir.
   
  Son düzenleme: 26 Temmuz 2016
  Anafiel bunu beğendi.
Etiketler: