1. Paranormal kaynaklar forum sitemize üye alımlarımız açılmıştır.
  Duyuruyu Kapat

Firavun'un Göğe Yükselişi

'Mısır Mitolojisi' forumunda Rune Mistress tarafından 7 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu

 1. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Eski Mısırdaki ölümden sonraki hayata ilişkin en eski inançlar, bütün dünyada yaygın olarak görülen iki geleneğe benziyordu; Ölüler ya yeraltında ya da gökte, daha doğrusu yıldızlarda ikamet ediyordu.'Ölümden sonra ruhlar yıldızlara ulaşıyor, onların başsızlık ve sonsuzluğunu paylaşıyorlardı.. Gök eski mısırda farklı olarak Ana Tanrıça gibi düşünülüyordu, ölüm yeni bir doğumla, başka bir deyişle yıldızların dünyasında yeniden doğuşla eşdeğerdi. Göğün analığı ölünün ikinci kez doğurulması gerektiği düşüncesini beraberinde getiriyordu: Ölü, gökteki yeniden doğumundan sonra Ana Tanrıça (bir inek biçiminde temsil edilirdi) tarafından emziriliyordu.

  newton-alchemist-newman-merl (640x406).jpg
  Piramit Metinleri neredeyse yalnızca kralın ölüm sonrası kaderine ilişkin anlayışları içerir. Kalıplaşmış ifadelerin çoğu dünya yaratılmadan önce Ulu Tanrı tarafından yaratılan Atum'un (= Ra) oğlu firavunun ölemeyeceğinı ısrarla yineler daha başka metinlerde de krala bedeninin çürümeyecegi konusunda güvence verilir. Bunun sebebi henüz yeterince bütunleşememiş iki ayrı dinsel ideolojinin varlığı olabilir.Bununla birlikte ifadelerin çoğu firavunun gökteki yolculuğundan söz eder. Firavun, kuş -şahin, balıkçıl, yaban kazı vb.biçiminde uçar. Rüzgârların, bulutların, tanrıların ona yardım eder. Kral kimi zaman bir merdivenden tırmanarak göğe. Kral daha göğe çıkarken tanrılaşır ve özü insan soyundan tamamen farklılaşır.

  Yine de firavunun gökteki yerine ulaşmadan önce, "Kurbanlar Tarlası" adı verilen Doğuda, bazı sınavlardan geçmesi gerekiyordu. Giriş yolunu "dolambaçlı kıyıları" olan bir göl kesiyordu" ve gölden geçişi sağlayan kayıkçı bir yargıç yetkisine sahipti. Kayığa kabul edilmek için bütün arınma ritüellerini tamamlamış olmak ve parola yerine geçen bazı kalıplaşmış ifadelerden oluşan yanıtlan söylemek gerekiyordu.Bu anlatım tapınaklardaki erginlenme törenlerini hatırlatır.

  Kral kimi zaman kendini savunmak için söylevlere veya büyüye hatta tehdide başvuruyordu. Aynı zamandaRa, Thot ve Horus gib tanrılara ) yakarıyor kendisini "Kamışlar Tarlasına geçirmelerini istiyordu. Firavun gökyüzüne vardığında güneş-tanrısı tarafından zafer alaylarıyla karşılanır ve onun ölüme karşı kazandığı zaferi duyurmak için dünyanın dört bir tarafına haberciler gönderilirdi. Kral yeryüzündeki varoluşunu gökte de sürdürürdü: Tahta oturur, kendisine saygılarını sunan uyruklarım kabul eder, yargılamaya ve emirler vermeye devam ederdi.Çünkü güneş ölümsüzlüğünden yararlanan tek kişi firavun olsa da etrafı öncelikle de aile üyeleri ve yüksek rütbeli memurlarla çevrelenmişti. Şereflendirilmişler" adı verilen bu kişiler yıldızlarla özdeşleştirilirdi.


  kaynak: Dinler Tarihi - Mircea Eliade

   
  Son düzenleme: 19 Ağustos 2016
Etiketler: