1. Paranormal kaynaklar forum sitemize üye alımlarımız açılmıştır.
  Duyuruyu Kapat

Eski Kuzeyliler ve Germenlerde Büyü (Sejdr)

'Kadim Bilgelik' forumunda Rune Mistress tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu

 1. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Kuzeyli ve Gerınen dinsel evreninde baskın unsu , yaygın düşüncenin aksine savaşçıl ya da erkeksi değerler değil, büyüdür. Eski İskandinav yazıları, yorumlanması güç, tarihlenmiş büyük kayalar, ezoterik şiirler, her türden muskalar gibi unsurlar büyünün, sürekli olarak gelişim gösteren tanrılar tarihi başta olmak üzere, her yerde baskın unsur olduğunu kanıtlamaktadır. Büyü denince hiç akla gelmeyen bir güç olan Thorr bile "kutsamak"ta, şeytan kaçırmakta ve ölüleri diriltmektedir. Snoni Sturluson'un Gylfaginning'inde Thorr'un büyü ülkesindeki yarı simgesel yarı destansı maceralarının anlatılması tesadüf eseri değildir. Edebi dönemde aile sagaları ve diğer sagalar, okült uygulamalarda kullanılan araç gereç olmaksızın akla düşünülemezdiler

  Völundarhida tarzı şiirler ritüellerin bir katoloğundan başka bir şey değillerdir. Gelenek ve görenekierin bize aktardığı birçok büyü ve nazar bulunmaktadır. Zaten Odinn de büyü ve kehanet tanrısıdır. Onun kuzeyli tanrılar arasına şamanist kökenli bir Kuzey Asya tanrısı olarak girmiş olabilileceği düşünülür. İskandinav Mitolojisinde Odinn tüm gücünü büyü gücünden almaktadır. Nitekim Edda şiiri'nde yeralan Havamal'ın son bölümünde ve Grimnfsmal'in tümünde bu olguyu kanıtlayan öğeler bulunmaktadır. Ortalıkta gezinen ruhlar, sürekli olarak o dünyadan bu dünyaya göç etmeler, kutsal dehşet ve çığlıklar, geçmişin ya da geleceğin sırlarına erme, doğaüstü güçlere ait yararlı ya da zararlı sihirli nesneler, vecd durumları, her türden reenkarnasyonlar gibi olgulara ancak zorlu erginlemeler sonucunda erişilebilmektedir.

  Tüm kaynaklar, iki bölümü arasında sürekli bir irtibat bulunan ikili bir evrenin varlığını ortaya koymaktadır. Gerçeklikte çok az dinsel evren düşçülükle böylesine bezenmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu halklar, ruhu içsel bir ikili "biçim" (hanır) olarak algılamaktadırlar. Bu "biçim", zamansal ve mekansal zorunluluklara aldırmayarak, maddi temelini terkederek öteki dünyaya gidip gelmekte ve gelirken beraberinde yeni kutsallıklar taşımaktadır. Burada bu dünya algılayışının muhtemel kökenlerine dair pek çok iz bizi Samlara (İzlanda sagalarında "Finliler"e verilen ad) kadar geri götürür.Esas olarak, bu din hakkında bildiklerimizin tümü bir şekilde büyüyle ilişkilendirilebilmektedir. İskandinav kültüründe büyüyle, gelecek üzerine yapılan kehanetler ayrılmaz bir bütündür.

  Büyü, gerek Kaderle bütünleştiği yerlerde, gerekse bir düşmana ya da ortaya çıkan bir engele karşı koymak için kullanıldığı hallerde, hep Kudretlerin ellerinde bulundurduğu karanlık güçleri ortaya çıkarma amacına yönelmektedir. Kaynaklar, bazı ayrıntılı işlemlerin izlerini bize aktarır. Örneğin bir kişiye, yıkıma uğratmak ya da kovalamak için yapılan karalama işlemi (nid) veya bir kimseyi küçük düşürmek için onu eşcinsellikle suçlama ritüelleri gibi ... Ancak, değişik metinlerin bize aktardığı üzere, bu işlemler arasında en olgunlaşmış ya da en ilginç olanı sejdr'dir (bunun sözcük anlamı, Odinn 'in güçlerinden birisi olan birleştirme fikrini anımsatır).

  Sejdr de kehanete ya da kötülüğe yönelik olarak yapılabilir. Bu büy yü muhtemelen Vaneler'le ilişkilendirmek gerekmektedir. Bu büyüyü gerçekleştirmek için bazı karmaşık araçlara gereksinim duyulmaktadır. Bu araçlar arasında büyü duaları, vecd seansları yanında, basit ya da karabüyü yapımına yönelik cadılık yetileri de bulunmaktadır. Burada da şamanlığa özgü bazı unsurlar (ruhların göçü, kabalistik işaretlerle donatılmış sihirli bir davul kullanılması vb.) bol miktarda karşımıza çıkmaktadır. Völva olarak adlandırılan dişi büyücü, korkunç giysiyle (stafr ya da gandr olarak adlandırılan sihirli değneği, pürüç ya da incilerle süslenıniş kedi postları vb.) en önde gelen figürü oluştunnaktadır. Her ne olursa olsun, birden fazla metinde aktanldığı üzere, kötücül sejdr'in muhtemel kurbanının ruh hali üzerinde yarattığı yıkıcı etki korkunç boyutlardadır. Bu büyü aynı zamanda çeşitli unsurlara hükmedebilmekte, fırtınalar koparabilmektedir. Havanıal, Odinn'in kudreti hesabına geçirilecek on sekiz büyü sayabilmektedir. Bunların, sejdr'in yapabilecekleri olarak düşünülebilir.

  Sonuç olarak, Kuzey Germen paganizminin bize aktardığı o büyü uygulamalarının bütünü, salt bu dinsel çevrede öteki dünyanın kazanmış olduğu önemi ortaya koymamakta, aynı zamanda bu dünya ve öteki dünya arasında oluşturulan bir tür sürekli geçişgenliği ve etkiyi de anlatmaktadır.
   
  Slipknot ve Anafiel bunu beğendi.
Etiketler: